Ekoxar vid Lygnern

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Sveriges största skalbagge kryper upp ur marken för att hitta en partner och äta sav från ekarna.

Vi tar oss upp längs Lygnerns norra sida för att hitta en plats där vi har chans att få se dessa stora insekter livs levande. 

Samåkning från naturums parkeringsplats. Enkel fika från Café Bräckan finns att köpa på plats.

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit