Sportlov - Far och flyg!

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Lär dig bygga en enkel helikopter med hjälp av propeller och gummiband tillsammans med Rune Johansson, expert på modellflyg. Du får dessutom chansen att se modellflyg in action.

Hitta hit