Bräckans naturdetektiver

naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Bli naturdetektiv! Kan du hitta tre olika arter fjäril, minst tio bohål i sanden gjorda av stekel, bin eller skalbagge och iaktta ett pollinerade bi? Alla godkända detektiver får bevis på sina färdigheter.

Mer från naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit