Sportlov - Djurspår

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Djuren lämna många spår efter sig i naturen, ätspår som bajs eller spår där de gått. Kan du känna igen olika djurspår?

Vet du inte vad du ska titta efter? Vi har en kort spårskola och för den som vill testa sina färdigheter gör vårt spår-bingo eller spår-test, para ihop rätt spår med rätt djur.

Allt går att göra på plats på naturum men finns också tillgängligt via våra digitala kanaler.

Hitta hit