Sportlov – Knoppar och träd

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Känner du igen olika träds knoppar? När bildas knoppen och hur klarar den vintern? Hur vet de när de ska slå ut?

Få svar på det och lite till. Testa dina kunskaper med vårt quiz, spana in vår knopputställning eller testa vårt knoppbingo.

En liten belöning till alla som har full bricka och alla rätt.

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit