Tema: Småkryp!

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Följ med vår naturvägledare ut i reservatet och bekanta dig lite närmare med några av de många olika småkryp som lever på Fjärås Bräcka. Hur gör de? Hur lever de? Hur äter de? Vi söker svaren med håv, lupp och bestämmningsnyckel. Start vid naturum.  

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Därefter är det en cirka 15-20 minuters promenerad till naturum.

Vägbeskrivning

Från E6:an, ta av avfart 58 vid Fjärås. Följ skyltarna till Fjärås Bräcka, totalt ca 3 km.

Hitta hit