Nyfiken på: Världens längsta blomsteräng

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Hjälp oss och Naturskyddsföreningen att skapa världens längsta blomsteräng! Målet är att vägkanterna ska bli ett paradis för biologisk mångfald med mycket blommor och många insekter. Häng med vår naturvägledare och inventera en vägkant längs Bräckan. Vi tittar vilka arter vi kan se och hur vanliga de är. 

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Därefter är det en cirka 15-20 minuters promenerad till naturum.

Vägbeskrivning

Från E6:an, ta av avfart 58 vid Fjärås. Följ skyltarna till Fjärås Bräcka, totalt ca 3 km.

Hitta hit