Tidsspelet

I Tidsspelet reser ni tillbaka i tiden och tar er från nutid till dåtid. Siffrorna på stenarna talar om hur många år bakåt i tiden ni befinner er.

Du behöver detta för att spela

 • 1 tärning, antingen i en app på din smartphone eller en fysisk tärning.
 • Informationen du just nu läser.
 • Tidsresestigen med stenarna utanför naturum.
 • 2 till 10 spelare som är från 6 år och uppåt.
 • 1 person som ansvarar för tärningen och att läsa texterna.
 • Glatt humör.

Har du allt detta är det bara att sätta igång att spela.

Förberedelser

Spelstarten är ute vid vägen. Där finns stenen med texten "Naturum invigs 2005". Alla som ska vara med och spela ställer upp sig vid start. Var och en är sin egen spelpjäs. Nu kan spelet börja!

Så här spelar du

 • Yngst börjar. Därefter spelar de andra spelarna i tur och ordning efter ålder, där den äldste spelaren är sist.
 • När det är din tur slår den som har tärningen för att se hur många steg framåt du skall gå.
 • Du går så många steg framåt som tärningen visar.
 • Varje sten räknas som ett steg, även den startstenen "Naturum invigs 2005". Om du hamnar på en sten med en text eller siffror på så ska ni ta fram texten som hör till den stenen.
  Exempel: om det står "14 000" på stenen så ska ni läsa under rubriken "14 000" längre ner och följa instruktionerna. Det kan vara en uppmaning att ta steg framåt eller bakåt, stå över ett eller flera kast eller slå ett extra slag.
 • Sedan är det nästa persons tur.

Vem vinner?

Den som först tar sig i mål framme vid naturum vinner spelet. Kom ihåg att det är viktigare att ha roligt än att vinna.

Lycka till!

Låt spelet börja!

Spelbrickor

 

Naturum invigs 2005

Naturum är porten ut till naturen. Det första i Sverige öppnade 1973. Med tiden har det blivit många fler. 2015 var antalet naturum uppe i 32 stycken.

Fira det med att ta 3 steg framåt!

Halland blir Svenskt 1645

1645 sluts freden i orten Brömsebro mellan Sverige och Danmark: Freden i Brömsebro. De har varit i krig med varandra i ungefär två år. Genom freden blir Halland svenskt.

Gå över från Danmark till Sverige genom att ta 2 steg framåt.

1 000

För 1 000 år sedan börjar Sverige bli ett enat land med en enda kung som styr. Dessutom är Sverige nu ett nästan helt kristet land. Men det är inte bara kungen som har makt, han har hjälp att styra av Birger Jarl. Han heter egentligen Birger Magnusson och Jarl är hans titel.

Han säger att du behöver betala mer skatt. Stå över ett kast medan du gör det.

1 100

För 1 100 år sedan, på 900-talet, är det järnålder och vikingatid. Människorna som bor i Norden på den här tiden kallas vikingar. De är inte kristna utan tror på gudar som Tor, Oden, Freja och Balder. Vikingarna offrar mat eller fina smycken.

Du ska bota, offra till gudarna, stå över 2 kast tills gudarna är nöjda.

1 500

För 1 500 år sedan, på 500-talet, är det järnåldern och något som kallas folkvandringstid. Under den här tiden skrev man med runor. På den här stenen står något skrivet med runor.

Stå över ett kast medan du läser vad det står men hjälp av runalfabetet.

2 000

För 2 000 år sedan, år 0, är det romersk järnålder. Den heter så för att människor i Norden importerar varor från Romarriket.

Du åker på handelsresa till Rom, ta 3 steg framåt.

3 000

För 3 000 år sedan, 1 000 f.kr, är det yngre bronsåldern. Den kallas så eftersom människorna, som lever på den här tiden, tillverkar många föremål i brons - allt från sylar och svärd till yxor och smycken. På den här tiden begraver man sina döda i stora gravhögar, som Limmahögarna här på Bräckan.

Stanna vid gravhögarna och hedra de som är begravda här, stå över 1 kast.

3 300

För 3 300 år sedan, 1 200 f.kr. Det finns många hällristningar bevarade från den här tiden med bilder på människor, djur och skepp - som bilden på den här stenen. Om du vill se fina hällristningar ska du besöka Tanum i Bohuslän, men det är en bit att åka dit.

Slå ett extra slag så får du se hur mycket närmre Tanum du kommer.

4 000

För 4 000 år sedan, 2 000 f.kr, är det bondestenåldern eller neolitisk tid med ett finare ord. Människorna i norden lever på jordbruk och odlar sin egen mat och håller tamdjur.

Du är stenålderbonde och dina får har rymt! Stå över ett kast och leta efter dem.

4 600

För 4 600 år sedan, 2 500 f.kr, är det stenåldern. Stenåldersmänniskor tillverkar redskap av sten, men det är inte all sten som passar bra till att göra redskap av. Flinta är bäst och av den kan man göra både små spjutspetsar och större skäror eller yxor.

Eftersom du är en mycket duktig flintknackare får du ett extra slag.

5 000

För 5 000 år sedan, 2 900 f.kr, är det neolitisk tid och slutet på stenåldern. Man kallar även den här tiden för kopparåldern, eftersom människorna i Norden importerar en hel del föremål gjorda av koppar. Fast nu börjar man köpa föremål gjorda en annan metall, nämligen brons.

Du är en bakåtsträvare som inte gillar nymodigheten, ta 3 steg tillbaka.

6 000

6 000 år sedan, 4 000 f.kr, är du på gränsen mellan bondestenåldern och jägar- och samlarstenåldern. Vi vet inte riktigt varför man väljer att bli bonde i stället för att fortsätta att jaga och samla. Det kan bero på att det är kallare och svårare att hitta bra ställen att jaga eller fiska på. Eller för att det finns fler människor, eller så vill man bara prova på något nytt.

Som nybliven bonde måste du bygga en gård, stå över 2 kast medan du gör det.

6 500

För 6 500 år sedan, 4 500 f.kr, är du kvar i stenåldern. Denna tid kallas med ett finare ord för mesolitikum. Människorna i Norden känner nog till jordbruket men är inte bönder ännu. Du lever på att jaga, fiska och samla, precis som de gjorde, och får flytta dit där maten finns. 

Renhjordarna har vandrat norrut, ta 3 steg framåt följ efter dem.

7 000

För 7 000 år sedan, 5 000 f.kr, är det stenåldern. Vi kallar den så till vardags. Det bor människor i Norden sedan flera tusen år tillbaka. En av de äldsta stenåldersboplatserna i Sverige har hittats i Skåne.

Stenåldersboplatserna i Skåne är 13 000 år gammal, fira det med att slå 1 extra slag.

8 000

För 8 000 år sedan, 6 000 f.kr, gör man hällmålningar med rödockra som blandas med djurfett och motiven är både djur och människor. Det finns en hällmålning i Bohuslän som 11 meter lång och som är bevarad från stenåldern. Den föreställer människor, hjortar och älgar bland annat.

Det tar tid att måla en älg på en häll, stå över ett kast.

8 800

För 8 800 år sedan, 6 800 f.kr, tillhör människorna som är först med att bosätta sig i Norden, efter att inlandsisen smälte undan, en kultur som kallas Maglemosekulturen. De flesta fynd efter dessa människor har hittats i mossar.

Du fastnar visst i mossen! Stå över 1 kast tills du har kommit loss.

9 000

För 9 000 år sedan, 7 000 f.kr, är Maglemossemänniskorna jägare, fiskare och samlare. Hund  är det enda tamdjur de har. Deras redskap är tillverkade av horn, ben och flinta. De har dessutom ett redskap som ser ut som bilden på den här stenen. Det är ett ljuster, som man fiskar med.

Stå över 1 kast medan du fiskar med ljustret.

10 000

För 10 000 år sedan, 8 000 f.kr, har istiden tagit slut och det mesta av bräckan ligger ovanför havets yta. Strandkanten är vid foten av Fjärås Bräcka. Det tar ungefär tusen år från det att Fjärås Bräcka först når över havets yta till det att stranden är vid Bräckans fot.

Du kan nu ta dig gående över Fjärås Bräcka, ta tre steg framåt.

11 000

För 11 000 år sedan, 9 000 f.kr, räknar vi med att istiden är slut. Den senaste istiden i alla fall. Den senaste istiden kallas Weichselistiden och började för ungefär 115 000 år sedan, men isen hade som störst utbredning för 20 000 år sedan. Då nådde isen ända ner till Tyskland och Polen.

Se om du hinner undan innan du fryser fast, slå 1 extra slag!

12 000

För 12 000 år sedan, 10 000 f.kr, är istiden slut och havet står mycket högre än vad det gör idag. Det beror på att inlandsisen är så tjock och tung att den pressar ner landmassan.

Om du vore landmassan nu kan du inte röra dig alls, stå över 2 kast.

13 000

För 13 000 år sedan, 11 000 f.kr, är det ett helt annat klimat och allt ser väldigt annorlunda ut. Där det inte är stora inlandsisar, som är flera kilometer tjocka, är det tundra eller stäpp. Både växter och djur ser också annorlunda ut. Det har hittats spår efter ett av dessa djur i Sverige, de kallas mammut.

Du får ge dig ut på mammutjakt! Slå 1 extra slag.

14 000

För 14 000 år sedan, 12 000 f.kr, ser inlandsisen till att det blir en ås just här. Åsen är det vi idag kallar för Fjärås Bräcka. Inlandsisen formar det landskapet vi har omkring oss och lämnar många spår efter sig. Dessa har alla olika namn som dödisgrop, rullstensås, drumlin och ändmorän.

Det du nu står på är en israndsbildning och du är i mål!