Vandra och promenera

Fjärås Bräckas naturstig

Naturstigen vid Fjärås Bräcka är 1,5 km och börjar vid naturum och följer bräckans krön norrut mot kyrkan. Den går sedan tillbaka öster om vägen. Ta gärna med dig en folder som du hittar på naturum. I den kan du läsa om de 10 numrerade stoppen längs med stigen.

Pröva trappan

Testa din ork och då de 142 trappstegen ner i grustaget. På några av trappstegen kan du se hur högt havet stod för 10 000-11 000 år sedan. Dagens trappa är en rekonstruktion av en äldre trappa som fanns mellan 1917 och 1921. 

Hallandsleden

Hallandsleden ansluter till Skåneleden i söder och till Bohusleden i norr. Leden delar sig i östlig och i en västlig sträckning vid Simlångsgården. Båda sträckningarna förenas i Åkullaområdet.

Från Varberg kan du följa "Europaled 1" och ansluta till de övriga delarna av Hallandsleden strax före Åkulla.

Hallandsleden följer gamla färdvägar med mängder av kulturspår som fornminnen och historiska byggnader. Många av sevärdheterna har fått informationsskyltar.

Landskapet växlar hela tiden. Ena stunden vandrar du genom djupa skogar för att senare komma ut i ett öppet landskap med hästhagar och små röda stugor.

Hela sträckan är drygt 360 km och leden är uppdelad i 25 etapper.