Digitala aktiviteter

Här finns olika aktiviteter du kan göra digitalt utomhus, antingen hemma eller på Fjärås Bräcka.
Klicka på bilderna för att läsa mer om varje aktivitet.