Besök oss med klassen!

Vi erbjuder flera olika program för skolklasser med olika tema, med eller utan guide eller pedagog. Naturums kultur- och naturvägledare tar emot och berättar om Fjärås Bräcka, forntid, småkrypen i marken, vattnets betydelse för växter, djur och människor, istiden, skräp och människans påverkan på miljön eller hur man känner igen olika svenska träd på knoppar eller löv. Ofta har programmen praktiska inslag och alla är utomhus.

De flesta program går att knyta an till läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem från 2011. Vi har program som både lyfter historiska perspektiv och miljöperspektiv med att belysa globala miljöfrågor. Vi uppfyller centralt innehåll för flera årskurser i ämnena biologi, geografi och historia.

Alla program tar 45-60 minuter och erbjuds under vår och höst.

 

Program med pedagog

Dessa bokas med pedagog och kan kombineras med ett självguidande program.

 

Istiden – En gruslig historia

Hur påverkades landskapet av istiden och hur ger det eko på dagens landskap? På Fjärås Bräcka är istidens krafter och spåren av dessa extra tydliga. Här kan man se hur både natur- och kulturlandskap påverkas av inlandsisen.

Passar årskurs 4-6

 • Hur jordytan förändras av människan och av naturens egna processer och hur detta påverkar människor och natur
 • Hur norden befolkas, stenåldern

 

Småkryp – Ta en titt under sten och mull

Småkryp finns nästan överallt utan att vi tänker på det. Vi går ut i naturen med luppar och tråg, letar i marken och tittar närmare på gråsuggor, tvestjärtar och tusenfotingar och tar reda på vilken nytta de gör.

Passar årskurs 1-3

 • Djur och växter i närmiljö och namn på vanliga arter
 • Enkla näringssystem som beskriver samband mellan organismer

Passar årskurs 4-6

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanliga arter.

 

Vatten – Det var droppen!

Vattnet är livsviktigt för allt liv på jorden. Både djur och växter behöver vatten för att kunna leva. Hur mycket vatten använder vi egentligen i Sverige per person och år? Hur mycket vatten finns på jorden som är salt, fruset eller sött? Vad man kan göra för att inte slösa så mycket på vårt vatten? Hur renas vatten genom bräckan innan det hamnar i kranen hemma?

Passar årskurs 1-3

 • Vattnets olika former

Passar årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen. Hållbar utveckling och ekosystemtjänster
 • Naturen som resurs för rekreation och vårt ansvar
 • Vattnets betydelse, fördelning och kretslopp
 • Hur val i vardagen påverkar miljön och kan bidra till hållbar utveckling
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen

 

Guidning – naturum och Fjärås Bräcka berättar

Följ med vår pedagog på guidning i naturums permanenta utställning och utanför naturum. Vi pratar om hur Fjärås bräcka bildades, om de spår i landskapet som människan lämnat efter sig här ända från bronsålder och fram till idag med gravfälten och det stora grustaget. Vi pratar också om de insekter som trivs just här och om vad ett naturreservat är.

Passar årskurs 1-3

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse
 • Tidsbegrepp, stenålder, bronsålder, järnålder
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen
 • Tidslinjer och begrepp, dåtid, nutid, framtid

Passar årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen. Hållbar utveckling och ekosystemtjänster
 • Naturen som resurs för rekreation och vårt ansvar
 • Det svenska kulturlandskapet, processen bakom, utmärkande drag
 • De utmärkande dragen, stenålder, bronsålder, järnålder

 

Självguidande program

Dessa kan även bokas som program med pedagog.

 

Knoppisar, löv, frön och annat träigt

Lär känna träd och buskar genom att titta på deras blad, frön frukter eller knoppar. Låna material av naturum och ta med klassen ut för att utforska, antingen i små grupper eller hela klassen tillsammans. Hur många olika träd och buskar kan ni hitta på bräckan och hur känner ni igen dem?

 Passar till årskurs 1-3

 • Årstidernas växlingar, hur man känner igen dem
 • Djur och växter i närmiljö namn på vanliga arter

 

Skräpjakten

Vassa föremål, batterier som läcker ut kemikalier eller plast är sådant som vi inte vill ska hamna i vår natur. Låna material som naturum förbereder. Leta efter sju gömmor med olika skräp som berättar mer om vilken skada skräp kan göra och hur vi bäst tar hand om det.

Passar till årskurs 1-3

 • Material i olika vardagliga föremål och hur de bör källsorteras

 

Frågorna på Bräckan

Vad är Fjärås Bräcka, istiden eller bivargen? Låt eleverna upptäcka naturen med att gå en tipsrunda med tio frågor. Frågorna handlar om Fjärås Bräcka, natur och djur bland annat och tanken är att väcka nyfikenheten på naturen, vilka som använder den och hur den fungerar. Vi förbereder materialet som ni får låna av oss. 

Passar till årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen. Hållbar utveckling och ekosystemtjänster
 • Naturen som resurs för rekreation och vårt ansvar
 • Hur människan formar landskapet, vårt kulturlandskap
 • Norden befolkas, stenålder, bronsålder, järnålder

Vad kostar det?

Programmen med pedagog kostar 640 kronor exklusive moms.

Programmen kan bokas var för sig eller två i kombination, exempelvis ett som kräver pedagog tillsammans med ett som är självguidande.

 

Information och bokning

E-post: naturum.fjarasbracka@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 42 62