Välkommen till naturum Fjärås Bräcka! Naturum ligger mitt på Fjärås Bräcka. Vi har evenemang och aktiviteter året om och vårt kafé serverar ekologiskt och närodlat.