Välkommen till naturum Fjärås Bräcka! naturum ligger mitt på Fjärås Bräcka. Vi har evenemang och aktiviteter året om och vårt kafé serverar ekologiskt och närodlat.