Välkommen till naturum Fjärås Bräcka! Naturum ligger mitt på israndsbildningen Fjärås Bräcka. Vi har evenemang och aktiviteter året om och vårt café serverar ekologiskt och närodlat.

Naturum Fjärås Bräcka Visitor Centre

Ett naturum fungerar som en port till naturen. Besökaren får veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område besökaren befinner sig i.

Caféet är öppet med begränsat antal sittplatser, med utställningen är stängd för ombyggnad. Alla evenemang sker utomhus. För att förhindra smittspridning under denna tid vill vi uppmana alla som besöker naturum att tänka på myndigheternas riktlinjer om avstånd och handhygien. Tillsammans tar vi ansvar!