Välkommen till naturum Fjärås Bräcka! Naturum ligger mitt på Fjärås Bräcka. Vi har evenemang och aktiviteter året om och vårt kafé serverar ekologiskt och närodlat.

naturum Fjärås Bräcka

Ett naturum fungerar som en port till naturen. Besökaren får veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område besökaren befinner sig i.