Mat och dryck

Festivalen har inte bara ett härligt festivalprogram, detsamma gäller maten som går att köpa på festivalområdet.