Naturreservatet Fjärås Bräcka

Fjärås, Kungsbacka

Välkommen till naturreservatets center och startpunkt. Här finns ett café, rastplatser, toaletter, parkering, turistinformation och en utställning om traktens natur, djurliv och kulturhistoria.

Detta är startpunkten för guidade vandringar och andra aktiviteter som arrangeras på naturum Fjärås Bräcka Visitor Centre.

Du hittar även kartor och information om de olika lederna och spår.

Njut av naturen

Ta dig upp på Fjärås Bräcka och njut av utsikten över hav, skogar och åkrar. Följ vandringsleder och spår, och lär dig om Bräckan och dess historia.

Vandra längs Lygnerns ena kant och ta ett härligt dopp i det kristallklara vattnet.

Vid nedre delen av Bräckan ligger det stora vikingagravfältet Li med över 100 resta stenar, där Frodestenen på nästan 5 meter är den högsta.

Här är särskilt vackert när ljungen blommar på sensommaren.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till de hävdade naturmiljöerna, att bevara de rödlistade arter som finns i området och att bevara områdets särpräglade geologi. Ett annat syfte är att ge goda förutsättningarna för friluftsliv och besök i området.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit