Kolerakyrkogård

Fjärås, Kungsbacka

Innan du kommer fram till naturum ser du en gravsten på höger sida i backen, det är minnesstenen över en kolerakyrkogård.

Epidemi 1834

År 1834 drabbades Sverige av en stor koleraepidemi. I Fjärås avled 48 personer av kolera och begravdes på kyrkogården.

Det finns bara några gravstenar kvar i den övre delen av kyrkogården. När du lämnar parkeringen finns en ingång till kyrkogården efter bara några meter ner i backen. Dessutom reste församlingen en större minnessten år 1954.

Under 16- och 1700-talen hade pesten varit den stora skräcken.

Under 1800-talet var koleran det man fasade för. Koleran var förr ett mysterium. Insjuknandet var häftigt med våldsamma diarréer, kräkningar, magsmärtor och kramper som kunde leda till döden.

Det var ingen vacker död och i vissa epidemier dog över 80 % av de smittade. Ingen visste orsaken och därför bestämdes, i en kungörelse 9 juli 1831, att de sjuka skulle begravas avsides på särskilda kyrkogårdar.

Färdiga kistor skulle hållas i beredskap och vara strukna med tjära eller beck invändigt. Liket dränktes in med klorsaltlösning eller ättika och täcktes med osläckt kalk eller kolstybb.

För att skydda sig mot smitta, drack de som skötte transporterna brännvin och dubbla malörtsdroppar.

Gravsättningen skulle ske tidigt på morgonen eller sent på kvällen och i närvaro av så få personer som möjligt.

En sådan kyrkogård finns på Fjärås Bräcka.

 

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit